priloha_842223141_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020