Něco málo o nás

Mateřská škola

První mateřská škola, otevřená na sídlišti Jižní Město. MŠ vždy v minulosti dbala a vždy bude dbát na estetickou výchovu dětí a dokonalost prostředí, v nímž děti vychovává. Tradicí mateřské školy je také hudební výchova a ekologická výchova.Pěstovat tzv. krásno u dětí je i naším prvořadým úkolem.

Umístění školy

Mateřská škola sídlištního charakteru, leží na okraji sídliště v těsné blízkosti hostivařského areálu v lokality Jižní Město – Háje. Školka má velmi dobrou polohu i co se týče dopravních prostředků. Zejména dostupnost metra Háje i autobusů – vzdálenost 5 minut pěší chůze.

Vzhled školy

Jsme 8-třídní mateřská škola. Každá třída má svůj prostor, učebnu a hrací část, má samostatnou šatnu, sociální zařízení. Školka se skládá z pěti budov spojených chodbami. Čtyři budovy tvoří třídy – čtyři jsou v přízemí, čtyři v patře. Jedna budova je hospodářský pavilon, v němž je umístěna školní jídelna, kancelář hospodářky školy, ředitelna, byty školnic, prádelna, sušárny, sklady a technické zázemí.

Zvláštní vybavení

Školka je obklopena nádhernou, velmi rozsáhlou zahradou, která je dokonale zarostlá stromy, keři, je celá zatravněná. Zahrada je vybavena herními prvky firmy Kompan .Na zahradě má každá třída své pískoviště a svůj prostor k hrám. Celý objekt je oplocený.

Zaměření a profilace školy

Vzájemným propojením všech oblastí, cílů a prostředků vzdělávání, vytvořit školku plnou pohody. Pomocí prožitkového učení dětí a předškolního vzdělávání zasáhnout celou osobnost dítěte. Hlavním úkolem je individuální přístup k dítěti, upřednostnění jeho přirozených potřeb, jeho osobnostní rozvoj vzdělávání. Dbát a preferovat rozvoj pomocí her, uměleckých !činností a prožitkového učení bez autoritativního omezování dětí. Pomocí smíšených tříd naučit děti respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat.

“ Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím ,že se bez nás obejdou “ (Muller)

Strava

Výborná kuchyně, možnost stravy alergiků i dětí s bezlepkovou dietou.

Aktivity školy

Kroužky nabízené školou

 • výuka angličtiny
 • plavání jedenáctka VS
 • atletika v MŠ
 • logopedie
 • příprava na školu a dětí s OŠD
 • fotbal TJ Háje + Dukla Praha
 • výjezdy na školy v přírodě
 • lyžařský výcvik v zimě

Aktivity školní i mimoškolní pro rodiče a děti

 • divadelní představení v MŠ nejméně 1x měsíčně
 • návštěvy varietních umělců
 • besídky vánoční
 • besídky jarní pro rodiče
 • tvořivé dílny pro rodiče (Halloween, vánoční, velikonoční)
 • výlety celodenní, polodenní
 • karneval a COUNTRY ZAHRADA
 • společenský večer pro rodiče

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program v MŠ vychází ze ŠVP, celý rok provází děti v mateřské škole skřítek Drabík. Vzdělávací program je rozvržen do deseti témat. Ve vzdělávacích tématech se zaměřujeme především na: přirozené potřeby dítěte, schopnost dítěte komunikovat, tělesný rozvoj dítěte a zdraví, vztah k životním hodnotám a společnosti.
Celý třídní program srozumitelnou formou zasahuje celou osobnost dítěte, dítě se učí na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností.

Školní vzdělávací program

Do ŠVP „Školka plná pohody „je možné nahlédnout na jednotlivých třídách MŠ

Poděkování

Mateřská škola moc děkuje všem rodičům, kteří přispěli do školky sponzorským darem. Děkujeme za finanční hotovost, hračky, pomůcky, výtvarný materiál, pracovní materiál, děkuje za pomoc  při brigádách – úklidu, besídkách, výletu, MDD a Country zahradě….. Vše bylo využito pro děti, pro zkrášlení prostředí a pro radost dětí ze hry. Děkujeme !!!!