ŠVP Školka plná pohody

Cíle a záměry „Školního vzdělavacího programu“ máme podrobně rozpracovány v tématech „Třídního vzdělávacího programu “ MŠ
Školní vzdělávací program je k nahlédnutí ve třídách MŠ nebo v ředitelně školy

Rok v mateřské škole se skřítkem Drabíkem

Měsíc: září

Téma: Drabík jde do školky, vzpomíná na prázdniny a poznává nové prostředí
Očekávaný výstup: dosažení přirozené adaptace v novém prostředí a navázání vzájemné komunikace

Měsíc: říjen

Téma: Drabík má rád barevný svět, poznává tajemství lesa a jeho kouzla
Očekávaný výstup: rozvíjení smyslového vnímání prostřednictvím poznávání podzimní přírody (barvy,tvary,plody)

Měsíc : listopad

Téma: Drabík má velkou rodinu, rád se obléká a pečuje o své zdraví
Očekávaný výstup : osvojení si poznatků o funkci rodiny o lidském těle,oblékání a zdraví

Měsíc : prosinec

Téma: Drabík se bojí čerta a Mikuláše, ale těší se na vánoce
Očekávaný výstup : seznámení se s kulturním dědictvím a předáváním tradic (tradice adventu)

Měsíc: leden

Téma: Drabík se toulá zimní přírodou a užívá si zimních radovánek
Očekávaný výstup: prohlubování fyzické a psychické zdatnosti a odolnosti s využitím zimních sportů a pobytů v přírodě

Měsíc: únor

Téma: Drabík staví lepí, modeluje , stříhá a chystá se na masopust
Očekávaný výstup: rozvíjení schopnosti vytvářet si citové vztahy a plně je prožívat, prohlubování smyslů, prostorové pojmy

Měsíc: březen + duben

Téma: Drabík vítá jaro
Očekávaný výstup: prohlubování receptivních (vnímání,naslouchání,porozumění) a produktivních (výslovnost,vyjadřování) schopností a verbální a neverbální komunikace prostřednictvím poznání jarní přírody

Měsíc: květen

Téma: Drabík proniká do světa kultury
Očekávaný výstup: vytváření základů aktivních postojů ke světu,k životu,pozitivních vztahů ke kultuře a umění (divadlo,knihovna,cesta kolem světa)

Měsíc: červen

Téma: Drabík si obul toulavé boty
Očekávaný výstup: seznámení se s místem a prostředím ve kterém dítě žije a umět se v něm bezpečně pohybovat