Provoz školky

Provoz mateřské školy
6:30 – 17:30 hodin

Docházení dětí
6:30 – 8:30 / možno po dohodě změnit /12.30-13.00 / vyzvedávání po obědě /

Zřizovatel školy
Městská část Praha 11

Kontakty

Ředitelka
Jitka Schulzová – 602 682 148

Zástupce ředitelky
Blanka Grollová

Adresa školy
Mateřská škola, Praha 4, A. Drabíkové 536
IČ 47611588

Telefonní čísla
ředitelna – 272 916 641 – fax
školní jídelna – 272 919 913
horní školka – 607 773 538
dolní školka – 724 385 111

Email
ms_drabikove@volny.cz

www stránky
www.msdrabikove.cz

Datová schránka: tzmwb32

Další informace

Počet  učitelů
17 + 5 asistentka pedagoga

Počet provozních pracovníků
5

Počet pracovníků ve školní jídelně
6

Počet tříd / dětí
8 /222

Platby pro školní rok 2022/2023 od 1.9.2022 – 31.8.2023

  • úplata za PV / školné – 794 Kč / měsíc
  • stravné 45,- Kč / denně
  • děti ve škol. roce 7 leté 48,- Kč / denně
  • č. účtu MŠ: 2000824359/0800
  • Platbu je nutno provést do 15. každého měsíce