Informace pro školy a školská zařízení od 30.9.2021