priloha_844755634_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.