priloha_999257765_0_Informace k mimořádnému volnu a přechodu na distanční výuku