priloha_969492926_0_INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ S ÚČINNOSTÍ OD 22. LISTOPADU 2021 (1)

priloha_969492926_1_pokyn ke screeningovému testování listopad 2021