Vážení rodiče, nově nastupujících dětí do naší MŠ, byly vám zaslány aktivační údaje na přihlášení do Lyfle MŠ na kterém máte zveřejněny informace k nástupu do MŠ.