Informace k provozu škol a školských zařízení od 12.dubna 2021 do odvolání vydané MŠMT v návaznosti na jednání vlády ze dne 6.4.2021

priloha_892337643_1_INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

priloha_892337643_0_testovani diagram

priloha_892337643_2_Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů (1