MŠMT  informuje, že v návaznosti na jednání vlády dne 29.4.2021 došlo k novelizaci mimořádného opatření MZČR  a od 3.5.2021 se umožňuje osobní přítomnost dětí v MŠ                                                              ( bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování pro všechny děti navštěvující MŠ)                                                                                                                                                                                                            MOC SE NA VÁS TĚŠíME   !       PROVOZ BUDE V BĚŽNÉM REŽIMU

priloha_901673382_0_Informace pro školy a školská zařízení_změny ke 3. 5_final (1)