Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgán.._

Krizové opatření o zákazu a omezení konání hromadných akcí s účinností o.._

Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

Krizové opatření o zákazu návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízení.._