Krásné svátky vánoční, ať Vám přinesou chvíle radostné.

V novém roce lásku, svornost a všeho hojnost přejí 

Všichni z Drabíkovky