Zápis do mateřské školy bude probíhat elektronicky , sledujte stránky MÚ Praha 11

Dny otevřených dveří naší mateřské školy 3.5.2023 od 9.00 hodin – 17.00 hodin

Vybírání přihlášek :

9.5. 2023 9.00 hodin-13.00 hodin

10.5. 2023 9.00 hodin -17.00 hodin

Postup k registraci zápisu