Postup k registraci zápisu

Zápis do naší mateřské školy bude probíhat elektronicky    https://zapisdoms-praha11.praha.eu

4.5.2022 9.00 -17.00 hodin pořádáme “ Den otevřených dveří ‚

11.5. 2022 9.00-17.00 hodin “Sběr vytištěných přihlášek

Zápis do MŠ