Vážení rodiče,

MHMP schválil Opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací, která byla schválena Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16.6.2022 (pracovní název „Balíček pomoci Pražanům“) a s tím související podmínky pro čerpání podpory, jež byly schváleny usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2386 ze dne 5. 9. 2022.

Veškeré materiály naleznete v sekci dokumenty.

Na měsíc říjen je nutné žádost odevzdat do 26.9.2022 Není možné žádat zpětně.

Žádost platí na celý rok 2022/23

Pokud budete žádat v dalších měsících prosíme odevzdat vyplněnou žádost vždy do 20.každého měsíce.

Žádosti odevzdejte ředitelce školy, dostanete  rozhodnutí o prominutí úplaty.

V případě nejasností volejte 602682148    děkuji Schulzová Jitka